T.E.H.D.A.S. Ry:n toimintakertomus 2021

T.E.H.D.A.S. Ry:n toimintakertomus 2021

T.E.H.D.A.S. ry, Radioasema ja Veistospuisto

T.E.H.D.A.S. ry:n toiminta keskittyy Porissa Väinölän Radioaseman ja Veistospuiston kulttuuritoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Veistospuisto on vuonna 2011 aloitettu, jatkuva projekti, jota T.E.H.D.A.S. ry kehittää yhteistyössä Porin kaupungin, alueella vaikuttavien muiden kulttuuritoimijoiden sekä paikallisyhteisöjen kanssa. Koiviston ulkoilupuisto, josta Veistospuisto kattaa osan, ympäröi alunperin vuoden 1940 Helsingin kesäolympialaisia varten rakennettua lyhytaaltoasemaa, joka kuitenkin vihittiin käyttöön vasta toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. T.E.H.D.A.S. ry:n käytössä olevat tilat ja ympäröivä puisto tarjoavat hyvät mahdollisuudet kehittää kestävää ja helposti lähestyttävää kulttuuritarjontaa myös kaupunkikeskustan ulkopuolella. T.E.H.D.A.S. Veistospuisto haastaa julkisen veistotaiteen monumentaalisuuden, pysyvyyden ja samalla perinteisen käsityksen veistospuistoista. Elävä tapahtumatoiminta avaa toimintaa laajeneville yleisöille ja madaltaa kynnystä osallistua. Lisätty todellisuus yhdistää ympäristö- ja veistotaiteeseen paikkasidonnaisia digitaalisia sisältöjä.

T.E.H.D.A.S. ry:n perustoiminta pyrkii mahdollistamaan jatkuvuuden ja kehittämään Radioasemaa ja Veistospuistoa toimintaympäristöinä. T.E.H.D.A.S. ry ei ylläpidä Radioaseman tiloja ja niihin liittyvää tekniikkaa vain omaa toimintaansa varten.

Radioaseman tilojen laajentaminen ja kehittäminen

Radioaseman kulttuurikäytössä olevat uudet tilat saatiin kokonaisuudessaan avattua yleisölle suunnitellusti toukokuun alussa 2021. Yhteistyössä Porin kaupungin kanssa toteutettu Radiotalon tarinakahvila sai rinnalleen uuden pysyvän galleriakonseptin T.E.H.D.A.S. Fast Show, se on testigalleria joka tarjoaa ammattitaiteilijoille matalan kynnyksen, joustavan ja tarvittaessa nopeastikin järjestyvän gallerianäyttelyn. Tämä tukee työskentelyä ja mahdollistaa keskeneräistenkin projektien testaamisen. Yhdistys tukee taiteilijoita antamalla näiden käyttöön tarvittavan esitystekniikan ja ripustusapua ilman korvausta.

Näyttelytilojen lisäksi T.E.H.D.A.S. sai käyttöönsä uusia toimisto- ja varastotiloja sekä työpajan, joiden kunnostus- ja varustelutyöt suoritettiin kevään kuluessa. Alkukesän intensiivisen työskentelyjakson päätteeksi 10.7. avautui uusissa tiloissa viides perättäinen kesänäyttely, prepping-kulttuuriin yhdistyvä Prepping for Beginners. 

Uusi tila rakennuksen länsipäädyssä avautuu suoraan ulos isoista ovista, jotka mahdollistavat tilan muuntamisen helposti esteettömäksi. Näyttely- ja yhteisötilaksi se sopii erinomaisesti ja samalla vapauttaa aiemmin käytössä olleen projektitilan puhtaammin tapahtumien käyttöön. Veistospuiston ja kesänäyttelyiden näkökulmasta uusi tila mahdollistaa yleisön paremman huomioimisen. Näyttelyosuuden lisäksi tilassa toimii  vierailukeskus tarvittavine info- ja kahvilapalveluineen.

Radioasemasta on muodostumassa kokonaisvaltainen lähiökulttuurikeskus. Rakennuksen länsipäähän laajentunut tila toimii näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi myös työsalina, jossa on mahdollista järjestää työpajoja ja muuta harrastetoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen ja filosofiaan kuuluu kulttuurin ja taiteen kokonaisvaltainen edistäminen synnyttämällä ja jakamalla resursseja. Varsinaisen oman toiminnan rinnalla, olemme aina pyrkineet myös tarjoamaan toimintamahdollisuuksia muille toimijoille. T.E.H.D.A.S. on investoinut ääni- ja esitystekniikkaan sekä hankkinut suuren juhlateltan, mikä mahdollistaa laadukkaiden esitysten ja tapahtumien järjestämisen niin sisä- kuin ulkotilassakin.

Uudet teokset – Veistospuisto

Radioaseman näyttelytilojen lisäksi Veistospuisto jatkoi kehittymistään metsäpuutarhaksi, jossa hyöty- ja koristekasvien määrä edelleen lisääntyi. Kutsuttuna taiteilijana porilainen Emili Hellman toteutti puistoon pysyvän teoksensa Väri muuttaa.

D-ARK, performanssitaiteen arkisto

D-ARK on T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyössä kehittämä performanssitaiteen video-dokumentaatioiden arkisto ja sen käyttöliittymä. Keskeinen osa yhteistyötä on ollut aineiston pitkäaikaissäilytyksen turvaaminen ja sitä kautta kokonaan alusta asti rakennetun metatietojärjestelmän kehittäminen yhteensopivana PAS pitkäaikaissäilytysjärjestelmän ohjeistuksien kanssa.

Arkisto kattaa video-dokumentaatioita vuodesta 2006 alkaen ja se koostuu yli kolmesta sadasta esityksestä. Tallenteet koostuvat etupäässä T.E.H.D.A.S. ry:n järjestämistä Perf festivaaleista sekä Perfo! ja Das Kluppe klubeista, sekä muiden esitystaiteen organisaatioiden kanssa (Là-bas, Tonight) yhteistyönä järjestetyistä tapahtumista. Näissä tapahtumissa on esiintynyt taiteilijoita ympäri Suomea ja maailmaa. Arkisto tarjoaa ainutlaatuisen poikkileikkauksen suomalaisen performanssitaiteen kenttään 2000-luvun puolella.

T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyö on myös tuottanut seminaareja dokumentoinnin ja arkistoinnin, sekä tekijänoikeuskysymysten ympärille, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton esitystaiteen kentällä. Arkiston metatietojärjestelmä on myös herättänyt kiinnostusta museoalalla ja siitä on mm. julkaistu artikkeli kulttuuriperintöä käsittelevässä kansainvälisessä Heritage -lehdessä. Arkisto koostuu kolmesta osasta: videodokumentaatioista, metatietojärjestelmästä, sekä yleisölle avoimesta julkisesta internet-portaalista, jossa esityksiä voi katsella. Sivusto ja sen videotarjonta ovat yhä kehitystyön alla, mutta ne ovat saaneet jo runsaasti katselukertoja. Esitystaiteen dokumentaation arkistoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen saralla D-ark edustaa pioneerityötä. Vastaavia projekteja ei Suomessa ole ja myös globaalisti kyseessä on harvinaisuus.

Performanssitaide on kulttuurihistorian näkökulmasta erityisen haavoittuvassa asemassa. Luonteeltaan aika- ja paikkasidonnaisena, se häviää jättäen jälkensä lähinnä muistoihin, ellei sitä taltioida esimerkiksi audiovisuaalisin keinoin. Mikään organisaatio Suomessa ei kerää dokumentaatiota pitkäaikaissäilytykseen, vaikka kaikki painotuotteet, televisio-ohjelmat ja radiolähetykset sinne kulkeutuvat. Tätä aukkoa kulttuurihistorian tallennuksessa D-ark osaltaan paikkaa.

Porin taidemuseo toteuttaa tässä yhteistyössä rooliaan Satakunnan alueellisena vastuumuseona johon kuuluu alueen visuaalisen kulttuurin tallennus. T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon roolit ovat jaettu siten että Tehdas hoitaa arkiston keräämiseen ja ylläpitoon liittyvän työn ja taidemuseo tarjoaa arkistolle säilytystilan sekä teknistä- ja asiantuntijatukea. Käytännön työ on siis T.E.H.D.A.S. ry:n työsarkana ja tämä on aikaa vievää asiantuntijatyötä, joka vaatii teknistä osaamista sekä ymmärrystä performanssitaiteen kentästä.

2021 yhdistys työllisti D-Ark -projektiin kaksi työntekijää, molemmat yhdeksi kuukaudeksi.

Lumiukkotapahtuma lapsille, helmikuu 2021

T.E.H.D.A.S. ry elävöittää Veistospuiston ympäristöä myös kylmänä ja pimeänä aikana kehittäen uusia malleja ympärivuotiseen tapahtumatoimintaan ja yhteistyöhön paikallisyhteisöjen kanssa. Väinölän koulun 3A ja 3B -ryhmät toteuttivat Antti Pedrozon ja Petri Haaviston johdolla lumiveistoksia Radioaseman ympäristöön kaikkiaan 42 kpl tampattua. Osa rahoituksesta tuli Lähiöohjelma 2020-2022/ Kulttuuriviritin hankkeen kautta.

Tarinakahvila 2-16.5.2021

Heti vuoden 2021 vapun jälkeen Porin kaupunki avasi yhdessä T.E.H.D.A.S. ry:n kanssa Tarinakahvilan kahdeksi viikoksi Itä-Porin Väinölän lyhytaaltosemalle. Kahden viikon mittainen tapahtuma avasi yleisölle aiemmin suljettuja rakennuksen ensimmäisen kerroksen tiloja, joita aloitettiin näin kehittämään yhteisö- ja kulttuurikäyttöön. Tapahtuman suosio ylitti odotukset saaden paikalle kahden viikon aikana n. 790 kävijää. Tapahtuma on osa Porin kaupungin EU-rahoitteista Come In! Talking Houses, Shared Stories -hanketta.

Aseman sisä- ja ulkotilaan levittäytynyt Tarinakahvila oli avoin tila ja kohtaamispaikka, jossa ilmaisen kahvi- tai teekupposen ja pikkupurtavan äärellä saattoi jakaa tarinoita Itä-Poriin liittyen sekä tutustua radioaseman tiloihin ja historiaan. Lisäksi tarjolla oli kolme T.E.H.D.A.S. ry:n Fast Show -taidenäyttelyä sekä lähialueella toteutettujen yhteistötaideprojektien tuloksia. Taustamusiikkina tilassa soi muusikko Pasi Salmen Tarinakahvilalle säveltämä Itä-Porista inspiraationsa saanut ääniraita.

T. E. H. D. A. S. Fast Show:n näyttelyt:

Jussi Matilainen 30.4.—4.5.

Julia Kovacs Haavisto 5.5.—11.5.

Iida Nikitin 12.5.—16.5.

Kesänäyttely, Radioasema, heinäkuu 2021

Alkukesän intensiivisen työskentelyjakson päätteeksi 10.7. avautui uusissa tiloissa viides perättäinen kesänäyttely, prepping-kulttuuriin yhdistyvä Prepping for Beginners. Näyttely koostui kolmesta ryhmän yhteistyönä valmistuneesta teoksesta: Täysin automatisoitu roikkuva pyramidipuutarha, Vedenpuhdistuslaitos ja Teesienitehdas. Näyttely käsitteli taiteen keinoin valmistautumista, tulkinnasta riippuen, niin talven kuin odottamattomien katastrofienkin varalle. Tarkoituksena ei ole ollut piiloutua bunkkeriin säilyketölkkien ja wc-paperin kanssa, vaan pohtia yhteisöllisiä ja kestäviä käytäntöjä selviytymisen ehtona. Positiivisia vihervaikutuksia, hengen ja ruumiin ravintoa tuottavat orgaaninen kasvu ja monimuotoisuus, toimivat näyttelyn lähtökohtina. Teosmuotoinen vedenpuhdistamo suodatti haitta-aineita rakennuksen alla sijaitsevasta vesissäiliöstä ja teesienitehdas juhlisti ihmis- ja sienikunnan välistä liittoa.

Musiikkiklubit, Radioasema

Radioaseman projektitila mahdollistaa noin 200 hengen yleisötapahtumien järjestämisen. Yhdistyksen käytössä olevan tilan kasvaminen 2021 alusta paransi tapahtumatuotantoon käytettävissä olevia puitteita. Keskeinen yhteistyömuoto Plugi, on Porin elektronisen musiikin ry:n klubikonsepti. PEM ry:n tehtävänä on edistää elektronisen musiikin kulttuuria, parantaa artistien esiintymismahdollisuuksia ja laajentaa yleisöjä. T.E.H.D.A.S./Plugi on investoinut esitystekniikkaan, luonut käytäntöjä ja laajentanut verkostojaan edistääkseen musiikin ja esittävän taiteen toimintaedellytyksiä Porissa. 

Näyttelytoiminnan siirtyminen uusiin tiloihin mahdollisti kesän ja syksyn aikana Kohereeri -äänitaidetapahtumien (2kpl) ja Plugi-tapahtumien (koko vuonna 10kpl) järjestämisen aiemmin kesäisin näyttelykäytössä olleissa tiloissa Radioaseman toisessa kerroksessa. Marraskuussa toteutui Torvikoski -tapahtuma, joka keskittyy freeform psytranceen ja suomisoundiin sekä tuo niiden rinnalle valo-, video- ja printtitaidetta. Vuoden tapahtumatoiminnan päätti joulukuussa järjestetty Lassefest.

Kohereeri on sarja kokeelliseen musiikkiin keskittyviä konsertteja, jotka toteutetaan Radioasemalla yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Rapajöötin kanssa. Tapahtumasarja kokoaa yhteen äänitaiteen tekijöitä niin Suomen sisältä kuin ulkomailta. Vuonna 2008 perustetun Kulttuuriyhdistys Rapajöötin toiminnantarkoituksena on edistää kulttuurin harrastamista Porissa sekä koota alueen taiteentekijät ja -kokijat yhteiseen toimintaan. Rapajööti toteuttaa konsertteja ja juhlia, teatteri- ja elokuvanäytäntöjä, poikkitaiteellisia ja -tieteellisiä tapahtumia sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Kohereeri esiintyjät:

23.10. Joachim Nordwall, yksi ruotsalaisen kokeellisen musiikin avainhenkilöistä, sekä El Tiempo (Turku/Pori), Topias Tiheäsalon ja Rasmus Östlingin tuore kokoonpano. 3.7. Felicity Mangan, Umpio.

Ultramaraton 25.9.2021, Radioasema

Järjestimme Ultra Maraton tapahtuman osana Porin päivän ohjelmaa. Tapahtumassa yhdistyi urheilu ja taide. Yhteistyössä Juha Souko, spiidi.net -yhteisö.

Mystinen Halloween

Lastentapahtuma, yhteistyö:

MLL Satakunnan piiri

MLL Ruosniemi

MLL Kullaa

Tapahtumatalli 

Follow by Email
YouTube
Instagram