Info

We are a group, we are a community

”Taide on vaarojen aluetta. Taiteilijan ensimmäinen ominaisuus on siis rohkeus. Rohkeutta on kahdenlaista; rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa ja rohkeutta vastata teoistaan, olipa tilinteko tarpeen tuomarinpöydän edessä tai sisäiselle vallalle, omalletunnolle. Rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa on samoin kahdenlaatuista. Ensinnäkin se voi olla välinpitämättömyyttä vaarasta. Johtukoon tämä sitten yksilön perusluonteesta tai elämän väheksymisestä taikka tottumuksesta, niin kaikissa näissä tapauksissa rohkeus on katsottava pysyväksi ominaisuudeksi. Toiseksi sen voivat synnyttää suoranaiset vaikuttimet, sellaiset kuin kunnianhimo, isänmaanrakkaus, kaikenlainen intomieli. Tässä tapauksessa rohkeus ei ole varsinainen ominaisuus vaan mieliala, tunneilmiö.” ”… Onnellinen se taideyhdistys, jossa malttamatonta urhoollisuutta usein esiintyy! Se on rehottava kasvannainen, mutta se todistaa, että maaperä on voimakas. Eipä edes uhkarohkeuteen, eli tarkoituksettomaan urhoollisuuteen saa suhtautua halveksuen. Pohjaltaan sekin on samaa intomielistä voimaa, joka puhkeaa toimintaan eräänlaisen intohimon alaisena, ilman järjen myötävaikutusta.”

Dada Von Clausewitz


T.E.H.D.A.S.

T.E.H.D.A.S. (ry) on toiminut vuodesta 2002 lähtien kuva- ja esitystaiteen toimintaympäristöjen ja taiteilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen keskittyvänä yhdistyksenä sekä taiteilijaryhmänä.  Yhdistys on perustettu Kankaanpäässä, mutta siirtynyt sittemmin Poriin, jossa toiminta on keskittynyt erityisesti Radioasemalle ja sen ympäristöön. T.E.H.D.A.S. kollektiivin toiminnan keskiössä on ollut taiteilijaryhmänä toteutetut näyttelyt ja esitykset, sekä erilaiset tapahtumat ja interventiot julkiseen tilaan. Toimintakulttuuri on samaan aikaan sitoutuneen paikallista ja kansainsainvälistä. Yhdistyksen toimintaan on osallistunut sen olemassaolon aikana kaikkiaan toista sataa taiteilijaa.

T.E.H.D.A.S. on koko historiansa ajan toiminut tuotanto-organisaationa, joka on järjestänyt tapahtumia kuten Perf-performanssifestivaali Porissa 2005-2013 ja Perfo! Tampereella 2007-2017. Yhdessä NYTE ry:n kanssa muodostettu työryhmä on järjestänyt Das Kluppe-klubia vuodesta 2016 lähtien, T.E.H.D.A.S. ja Plugi (Porin elektronisen musiikin ry:n konsepti) ovat tuottaneet yhteistyössä elektronisen musiikin klubeja vuodesta 2014 lähtien. T.E.H.D.A.S. pyrkii tekemään yhteistyötä ja edistämään kulttuuria laajalla rintamalla. 

T.E.H.D.A.S. on sitoutunut kehittämään Radioaseman kulttuurikäyttöä ja Koiviston ulkoilupuiston ympäristöä. Veistospuisto on 2011 aloitettu jatkuva projekti, jossa aluetta kehitetään yhdessä Porin kaupungin ja paikallisyhteisöjen kanssa. Ensimmäistä kertaa vuonna 2017 järjestetystä kesänäyttelystä, on muodostunut jokavuotinen perinne. Näyttelyiden kautta Veistospuisto on laajentunut ja Radioasema vakiinnuttanut paikkansa kesäisenä kulttuurikohteena. Käytössä olevat tilat ja ympäröivä lähiluonto tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää kestävää ja helposti lähestyttävää kulttuuritarjontaa myös kaupunkikeskustan ulkopuolella. Toiminnan taiteilijalähtöinen ja kollektiivinen luonne mahdollistaa osallistumisen: taiteilijaryhmänä T.E.H.D.A.S. on avoin ja anonyymi, se muotoutuu aina uudestaan jokaista projektia varten. Yhdistyksenä sen tarkoitus on toimia mahdollistajana, kanavoida resursseja, tuoda yhteen erilaisia tekijöitä ja tekemisen tapoja.

T.E.H.D.A.S. RY:N eettinen ohje

Turvallisemman tilan periaatteet T.E.H.D.A.S.ry:n toiminnassa.

Olemme T.E.H.D.A.S. ry:n tapahtumissa yhdessä vastuussa siitä, että kaikilla osallistujilla on hyvä ja turvallinen olo kaikessa toiminnassa. Tätä olemme luoneet seitsemän turvallisemman tilan periaatetta ja ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen.

Seitsemän turvallisemman tilan periaatetta

  1. Ole avoin: Kohtaa uudet ihmiset ja asiat ennakkoluulottomasti. Ota jokainen kohtaaminen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  2. Kunnioita: Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja arvosta toisen mielipidettä. Älä pilkkaa, nolaa tai tuomitse ketään puheillasi tai käytökselläsi.
  3. Luo myönteistä ilmapiiriä: Ota vastuuta myös toisen kokemuksesta. Kuuntele, kehu ja kannusta.
  4. Vältä oletuksia: Älä tee oletuksia ulkoisten ominaisuuksien, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, iän tai puheen perusteella. Älä tee oletuksia sukupuolesta, taustasta tai toimintakyvystä.
  5. Anna tilaa: Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa, yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja anna kaikille mahdollisuus osallistua.
  6. Puutu: Älä seuraa sivusta, jos todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
  7. Nauti: Pidä hauskaa! Kysy, jos joku asia ihmetyttää ja ota asiasta selvää.
Follow by Email
YouTube
Instagram