Project Radioasema

T.E.H.D.A.S. ry, Radioasema ja Veistospuisto

T.E.H.D.A.S. ry:n toiminta keskittyy Porissa Väinölän Radioaseman ja Veistospuiston
kulttuuritoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Veistospuisto on vuonna 2011 aloitettu, jatkuva projekti, jota T.E.H.D.A.S. ry kehittää yhteistyössä Porin kaupungin, alueella vaikuttavien muiden kulttuuritoimijoiden sekä paikallisyhteisöjen kanssa. Koiviston ulkoilupuisto, josta Veistospuisto kattaa osan, ympäröi alunperin vuoden 1940 Helsingin kesäolympialaisia varten rakennettua lyhytaaltoasemaa, joka kuitenkin vihittiin käyttöön vasta toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. T.E.H.D.A.S. ry:n käytössä olevat tilat ja ympäröivä puisto tarjoavat hyvät mahdollisuudet kehittää kestävää ja helposti lähestyttävää kulttuuritarjontaa myös kaupunkikeskustan ulkopuolella.

T.E.H.D.A.S. Veistospuisto haastaa julkisen veistotaiteen monumentaalisuuden, pysyvyyden ja samalla perinteisen käsityksen veistospuistoista. Elävä tapahtumatoiminta avaa toimintaa laajeneville yleisöille ja madaltaa kynnystä osallistua. Lisätty todellisuus yhdistää ympäristö- ja veistotaiteeseen paikkasidonnaisia digitaalisia sisältöjä.

T.E.H.D.A.S. ry:n perustoiminta pyrkii mahdollistamaan jatkuvuuden ja kehittämään Radioasemaa ja Veistospuistoa toimintaympäristöinä. T.E.H.D.A.S. ry ei ylläpidä Radioaseman projektitilaa vain omaa toimintaansa varten. Radioaseman toiminnan kannalta keskeiset menoerät liittyvät laitteiden huoltoon, aseman projektitilan kunnostukseen ja ylläpitoon, Veistospuiston teosten huoltoon, välttämättömiin materiaalihankintoihin ja logistiikkaan. Yhdistyksen perustoimintaan kuuluu myös digitaalisen ympäristön kehittäminen.

T.E.H.D.A.S. ry:n omana tuotantona toteutuvat 2021 vuosittainen kesänäyttely
oheistapahtumineen. Ohjelmisto tarjoaa lisäksi musiikkitapahtumia, keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja yhteisöllisiä projekteja, joiden tuotanto tapahtuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.


Radioaseman tilojen laajentaminen ja kehittäminen

Radioaseman tulevalla käytöllä on suuri merkitys Koiviston ulkoilupuistolle ja koko alueelle. Radioaseman ja Veistospuiston merkitys tunnistetaan pito- ja vetovoimatekijöinä Itä-Porin lähiöalueella. Taiteen ja kulttuurin merkitys alueiden elinvoimaisuuden kannalta ymmärretään niin asukasyhteisön kuin hallinnonkin tasolla. Kunnianhimoisesta kansainvälisyydestään huolimatta, T.E.H.D.A.S. ry:n toiminnan arvo realisoituu covid-pandemian esiinnostattamassa tarpeessa turvata paikallinen kulttuuritarjonta. Radioasema tulee saada kokonaisuudessaan yleisölle avoimeen kulttuurikäyttöön, mikä tapahtuu suunnitelmien mukaan vuodenaihteessa 2021. Rakennushistoriallisesti arvokas ympäristö on paikallisidentiteettien kannalta keskeinen, se sijaitsee väkirikkaiden Sampolan ja Väinölän kerrostaloalueiden välissä. Radioasemaa ympäröivä ulkoilualue tuo yhteen, pikemmin kuin erottaa asuinalueita. Laajasti ymmärrettynä alueen virkistyskäyttö yhdistää kulttuuritarjonnan, liikuntamahdollisuudet ja luontoarvot.

Vaikka T.E.H.D.A.S. ry:n näyttelytoiminnassa pyritäänkin jatkuvasti laajentamaan yleisöpohjaa, nojaa se vahvasti paikallisuuteen. Radioasemaa tarvitaan Itä-Porin omana kulttuuri- ja toimintakeskuksena. Arvokas rakennus ansaitsee olla mahdollisimman laajasti yleisölle avoinna ja käytettävissä monimuotoiseen toimintaan. Näyttelyiden ohella työpaja- ja tapahtumatoiminta avaa uusia yleisörajapintoja ja yhteisöllisyyden muotoja. T.E.H.D.A.S. on toiminut alueella vuodesta2011 ja on, yhdessä verkostojensa kanssa, kartuttanut kokemustaan tilojen koordinoimisen ja sisällöntuotannon parissa.

Rakennuksen tulevia uusia käyttömahdollisuuksia ajatellen, tärkeimmät mahdollisuudet tarjoaa rakennuksen länsipäässä sijaitseva kahden kerroksen korkuinen tila, jossa on parvitaso ja ullakkovarasto. Katutasossa tilaan liittyy matalampi, avoin tila pohjoisseinän puolella, sekä kaksi erillistä työ- tai varastotilaksi soveltuvaa huonetta. Länsipäädyssä tila avautuu suoraan ulos isoista ovista, jotka mahdollistavat tilan muuntamisen helposti esteettömäksi. Näyttely- ja yhteisötilaksi se sopii erinomaisesti ja samalla vapauttaa nykyisen projektitilan puhtaammin tapahtumien käyttöön. Veistospuiston ja kesänäyttelyiden näkökulmasta uusi tila mahdollistaa yleisön paremman huomioimisen. Näyttelyosuuden lisäksi, tilaan voidaan sijoittaa vierailukeskus tarvittavine info- ja kahvilapalveluineen.

Radioasemasta on muodostumassa kokonaisvaltainen lähiökulttuurikeskus. Rakennuksen länsipäähän laajentuva tila voi toimia näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi myös työsalina, jossa on mahdollista järjestää työpajoja ja muuta harrastetoimintaa. Tällä hetkellä käytössä oleva projektitila toimii monitoimitilana niin erilaisille esityksille ja näytöksille kuin kokouksille, juhlille ja musiikkitapahtumillekin. T.E.H.D.A.S. ry:n toiminnan lisäksi rakennuksessa on useita harjoitustiloja yhtyeille. Yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen ja filosofiaan kuuluu kulttuurin ja taiteen kokonaisvaltainen edistäminen synnyttämällä ja jakamalla resursseja. Varsinaisen oman toiminnan rinnalla, olemme aina pyrkineet myös tarjoamaan toimintamahdollisuuksia muille toimijoille. T.E.H.D.A.S. on investoinut ääni- ja esitystekniikkaan sekä hankkinut suuren juhlateltan, mikä mahdollistaa laadukkaiden esitysten ja tapahtumien järjestämisen niin sisä- kuin ulkotilassakin. Radioasema ympäristöineen palvelee koko aluetta ja paikallisyhteisöjä kooten yhteen erilaisia toimijoita ja toimintakulttuureja. T.E.H.D.A.S. on mahdollistaja ja radioasemaprojekti on jatkuva hanke. Toiminta on joustavaa ja avointa uusille yhteistyön muodoille, ajatuksille ja toiminnoille, jotka etsivät itselleen toteutuspaikkaa.

Radioasema

Radioaseman teokset


RADIOASEMA – SIJAINTI


RADIOASEMA – VARAUKSET


HISTORIA

10.03.1950 –  Porin lyhytaaltoaseman toimintaa

Porin lyhytaaltoasema rakennettiin vuoden 1940 olympiakisoja varten. Olympiahanke jäi sodan jalkoihin, mutta asema vihittiin käyttöön 1948. Sen kautta kuuluivat radiolähetykset Amerikkaankin asti. Tehokkuudesta saivat osansa myös aseman lähiseudun asukkaat, jotka kertoivat kuulleensa lähetyksiä myös uunin ja jääkaapin kautta.

Elävä arkisto:

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/porin_lyhytaaltoasema_valitti_ohjelmat_maailmalle_seka_porilaisten_uuneihin_94229.html#media=94180

MIKÄ ON PORIN LYHYTAALTOASEMA?

Itä-Porin Väinölässä sijaitseva lyhytaaltoasema rakennettiin Yleisradion ulkomaille suunnattujen radio-ohjelmien lähettämisestä varten vuonna 1939-1940 ja sen toiminta päättyi vuonna 1987. Ohjelmien sisältö tuotettiin valtaosin Helsingissä, josta se toimitettiin puhelinlankoja pitkin tai fyysisinä tallenteina maanteitse Poriin. Vuosien mittaan Porissa myös tuotettiin joitain ohjelmia, mutta suurimmaksi osin asemarakennus toimi ainoastaan teknisenä lähettimenä.

Porin valikoitumiseen lähettimen sijoituspaikaksi vaikuttivat muunmuassa lyhytaaltojen käyttäytymiseen, energian saantiin ja maanpuolustukseen liittyvät tekijät. Esimerkiksi alueen tasainen ja savinen maaperä sekä meren läheisyys palvelevat hyvin lyhytaaltojen heijastusvaikutuksia. Energian saannin osalta keskeistä oli Harjavallan vesivoimalaitos, joka valmistui 1930-luvun lopulla samanaikaisesti lyhytaaltoaseman ja viereisen Outokummun kuparivalssilaitoksen kanssa.

Lyhytaalloilla, jotka 1930-luvulla olivat tekniikan hämmästyttävä uutuus, oli – ja on edelleen – tärkeä rooli kriisitilanteissa, sillä niiden avulla voidaan välittää viestiä käytännössä koko maapallolle ilman välikäsiä tai muuta tekniikkaa kuin lyhytaaltovastaanotin, niin sanottu maailmanradio.

Katso lisää:

Yle Areena

Raimo Mäkelän blogi

Juhani Niinistön blogi

Wikipedia

Follow by Email
YouTube
Instagram