We are a group, we are a community.

”Taide on vaarojen aluetta. Taiteilijan ensimmäinen ominaisuus on siis rohkeus. Rohkeutta on kahdenlaista; rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa ja rohkeutta vastata teoistaan, olipa tilinteko tarpeen tuomarinpöydän edessä tai sisäiselle vallalle, omalletunnolle. Rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa on samoin kahdenlaatuista. Ensinnäkin se voi olla välinpitämättömyyttä vaarasta. Johtukoon tämä sitten yksilön perusluonteesta tai elämän väheksymisestä taikka tottumuksesta, niin kaikissa näissä tapauksissa rohkeus on katsottava pysyväksi ominaisuudeksi. Toiseksi sen voivat synnyttää suoranaiset vaikuttimet, sellaiset kuin kunnianhimo, isänmaanrakkaus, kaikenlainen intomieli. Tässä tapauksessa rohkeus ei ole varsinainen ominaisuus vaan mieliala, tunneilmiö.” ”… Onnellinen se taideyhdistys, jossa malttamatonta urhoollisuutta usein esiintyy! Se on rehottava kasvannainen, mutta se todistaa, että maaperä on voimakas. Eipä edes uhkarohkeuteen, eli tarkoituksettomaan urhoollisuuteen saa suhtautua halveksuen. Pohjaltaan sekin on samaa intomielistä voimaa, joka puhkeaa toimintaan eräänlaisen intohimon alaisena, ilman järjen myötävaikutusta.”

Dada Von Clausewitz

 

   
Taiteen keskustoimikunnan perustelut T.E.H.D.A.S ry:n Taiteen valtionpalkinnolle (2011):

“T.E.H.D.A.S. ry on nuorten kuvataitelijoiden vuonna 2002 Kankaanpäässä perustama yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolisia taide-elämyksiä eri kulttuurialueiden välillä sekä tuoda taide lähelle kansaa.

T.E.H.D.A.S. ry, joka toimii sekä taiteilijaryhmänä että tuotanto-organisaationa, on vuosikymmenessä onnistunut pyrkimyksissään erinomaisesti tuomalla erityisesti performanssitaiteen rennosti osaksi jokapäiväistä elämää Porissa ja Tampereella. Vuodesta 2005 lähtien yhdistys on järjestänyt kansainvälisen ja kasvavan Perf -performanssifestivaalin Porissa ja vuodesta 2007 Porin juhlaviikot - paikallisemman performanssitapahtuman sekä Perfo!-klubin Tampereella 4-5 kertaa vuodessa. Tapahtumissa on vieraillut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä performanssitaiteilijoita.

Näiden lisäksi yhdistyksellä on julkaisu- ja keskustelufoorumitoimintaa, ja se järjestää näyttelyitä, työpajoja ja pienempiä klubi-iltoja, joissa performanssin, kevyen musiikin, kuvataiteen ja teatterin tekijät ja yleisöt sekoittuvat. Yhteistyötä Tehdas ry tekee mm. Porin taidemuseon, Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen, Aalto yliopiston ja Ravintola Telakan kanssa.

T.E.H.D.A.S. ry on tinkimättömällä työllään noussut johtavaan asemaan suomalaisessa performanssikentässä, sillä on kansainvälistä arvoa ja näkyvyyttä ja sen merkitys yhteyksien ja mahdollisuuksien luojana Satakunnan ja Pirkanmaan kulttuurielämässä on huomattava.”