We are a group, we are a community.

”Taide on vaarojen aluetta. Taiteilijan ensimmäinen ominaisuus on siis rohkeus. Rohkeutta on kahdenlaista; rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa ja rohkeutta vastata teoistaan, olipa tilinteko tarpeen tuomarinpöydän edessä tai sisäiselle vallalle, omalletunnolle. Rohkeutta henkilökohtaisessa vaaratilanteessa on samoin kahdenlaatuista. Ensinnäkin se voi olla välinpitämättömyyttä vaarasta. Johtukoon tämä sitten yksilön perusluonteesta tai elämän väheksymisestä taikka tottumuksesta, niin kaikissa näissä tapauksissa rohkeus on katsottava pysyväksi ominaisuudeksi. Toiseksi sen voivat synnyttää suoranaiset vaikuttimet, sellaiset kuin kunnianhimo, isänmaanrakkaus, kaikenlainen intomieli. Tässä tapauksessa rohkeus ei ole varsinainen ominaisuus vaan mieliala, tunneilmiö.” ”… Onnellinen se taideyhdistys, jossa malttamatonta urhoollisuutta usein esiintyy! Se on rehottava kasvannainen, mutta se todistaa, että maaperä on voimakas. Eipä edes uhkarohkeuteen, eli tarkoituksettomaan urhoollisuuteen saa suhtautua halveksuen. Pohjaltaan sekin on samaa intomielistä voimaa, joka puhkeaa toimintaan eräänlaisen intohimon alaisena, ilman järjen myötävaikutusta.”

Dada Von Clausewitz


T.E.H.D.A.S

Selite

T.E.H.D.A.S. ry on toiminut vuodesta 2002 lähtien kuvataiteeseen ja nykytaiteeseen keskittyvänä yhdistyksenä sekä taiteilijaryhmänä. Yhdistys on perustettu Kankaanpäässä ja se on toiminut vuosia aktiivisesti Porissa ja Tampereella, sekä toteuttanut projekteja muissa kaupungeissa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksellä on 113 jäsentä. T.E.H.D.A.S. ry:n kollektiivisen toiminnan keskiössä on ollut taiteilijaryhmänä toteutetut näyttelyt ja esitykset, sekä erilaiset happeningit ja interventiot julkiseen tilaan.

T.E.H.D.A.S. on koko historiansa ajan ollut myös tuotanto-organisaatio järjestäen suurempia tapahtumia kuten Perf-performanssifestivaalia vuodesta 2005 lähtien, klubitapahtumia kuten Perfo! vuosina 2007-2017, T.E.H.D.A.S. ja NYTE ry:n aktiiveista koostuvalla työryhmällä Das Kluppe-klubia vuodesta 2016 lähtien, sekä T.E.H.D.A.S. ja Plugi (Porin elektronisen musiikin ry:n konsepti) yhteistyöllä elektronisen musiikin klubeja vuodesta 2014 lähtien.

Toiminnan kollektiivinen rakenne on määrittynyt pyrkimyksenä mahdollisimman demokraattiseen työskentelytapaan. Sisältöjä lähdetään luomaan avoimella keskustelulla, johon kuka tahansa voi osallistua. Tämä mahdollistaa uusien jäsenten mukaan tulon ja tutustumisen yhteisöön, sekä vaihtuvuuden ja monimuotoisuuden taiteellisten sisältöjen luomisessa. Työskentelyprosessi korostaa sekä ryhmän anonyymiä luonnetta, että tukee yksilöitä kehittymään omassa taiteellisessa ilmaisussaan ryhmän sisällä ja sen osana.

T.E.H.D.A.S. on kehittänyt erilaisia, päällekkäin toimivia tasoja tapaansa tehdä taidetta. Yhden illan tapahtumat tai kertaluonteiset esitykset sekä interventiot ovat nojanneet spontaaniin kykyyn tarttua tiettyy aikaan, paikkaan tai tilanteeseen sekä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviin ideoihin, jäsenten ambitioihin tai avauksiin. Tällainen dynaaminen, nopeasti muodostuva ja muuttuva mekanismi teosten rakentamisessa on juurtunut syvälle taiteilijaryhmämme identiteettiin, sekä kulkenut mukana pitkäjänteisen ja hitaammin kehittyvän toimintakulttuurin rinnalla.

T.E.H.D.A.S. on jakautunut myös soluihin, jotka ovat pienempiä ryhmiä tai tiettyyn taidemuotoon keskittyneitä yksiköitä. Solurakenne luo oman intensiteetin laajemman konstruktion alle, se keskittää voimavarat ja kiinnostuksen kohteet johonkin aiheeseen tai mediaan, näin syventäen keskustelua ja teostuotantoa solun sisällä, kuitenkin jakaen aikaansaadut kokemukset ja tietotaidon laajemmin yhdistyksen käyttöön. Eri solut tekevät myös yhteistyötä, jolloin niiden synenergia vahvistaa samalla kunkin yksikön omia prosesseja.

Porissa olemme viime vuosina kehittäneet Väinölän vanhan lyhytaaltoaseman ympäristöä aktiiviseksi taide- ja kulttuurikeskukseksi. T.E.H.D.A.S. Radioasema ja Veistospuisto ovat muodostuneet toiminnan tämän päivän sekä tulevaisuuden visioiden ja kehittämishankkeiden ydinkohdiksi. Veistospuisto on vuonna 2011 aloitettu, jatkuva projekti, jota T.E.H.D.A.S. ry kehittää yhteistyössä Porin kaupungin, Porin taidemuseon ja alueella vaikuttavien muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppaneista Porin kaupungin kanssa keskitymme alueen kulttuuri- ja virkistyskäytön kehittämiseen (tekninen palvelukeskus, kulttuuri- ja puistotoimi), Kulttuurikollektiivi Korkeaojan residenssitoiminta mahdollistaa periodityöskentelyn toimintaamme osallistuville taiteilijoille.

SAMK-yhteistyössä painottuu koulutusnäkökulma ja tutkimuksellisuus sekä opetuksen vaikuttavuuden ja työelämäyhteyksien vahvistaminen. Yhteistyö Porin taidemuseon kanssa alkoi 2014 T.E.H.D.A.S. Live&Dead Art -näyttelyllä taidemuseon hallissa ja jatkuu kansainvälisten verkostojen, kuratoinnin, tuotannon ja markkinoinnin tasolla. Live Art Development Agency Finland tuo yhteistyöhön kansainväliset suhteet ja esitystaiteen näkökulman kuratoinnissa. Vakiintuneeseen yhteistyöhön NYTE ry:n kanssa kuuluu sen Porissa ylläpitämän Galleria 3h+k:n jatkuva näyttelytoiminta ja verkostot, sekä paikallinen taiteilijayhteisö.


Flayer/ PosterF