T.E.H.D.A.S. KESÄNÄYTTELY, Nakkilan murha

T.E.H.D.A.S. KESÄNÄYTTELY, Nakkilan murha

Pöytäkirja tehty Nakkilan pitäjässä lokakuun 24 päivänä 1920 alempana selviävässä asiaa
koskevassa kuulustelussa, missä kuulusteltiin seuraavia henkilöitä.
Palstatilallinen V Nakkilan pitäjän Leistilän kylästä ilmoitti kuluvan lokakuun 24 päivänä että
Nakkilan pitäjän Leistilän kylästä kotoisin oleva maanviljelijä A oli kuluvan lokakuun 19 päivän illalla
klo 9-11 välillä ampunut hänen poikansa T:n A:n talon lähellä ja pyysi selvittämään asiaa.

Maanviljelijä A synt. 30.6.1893 Nakkilan pitäjän Leistilän kylästä, kertoi että oli nukkumaan
mennessään kuluvan lokakuun 19 päivän iltana klo ½ 11 aikana herännyt siihen, kun kuuli ulkona
hakattavan kyökin ikkunaan, vaan kun ajatteli että ulkona olijat pian kuitenkin poistuvat ei viitsinyt
mennä katsomaan ketä ne olivat, vaan nukku uudestaan. Vähän ajan perästä oli taas kuitenkin
herännyt uudestaan ulkona pidettävään kovaan elämään jolloin meni kyökin ovelle kysymään
palvelijoilta mitä elämää täällä on johon R joka oli ikkunassa ja puheli ulkona olevien kanssa, oli
sanonut, siellä on miehiä ja minä olen niitä käskenyt poistumaan, vaan ei ne lähde. Tämän jälkeen
oli kertoja mennyt asuntoonsa, vetänyt takin päälleen ja kengät jalkaansa ja päätti mennä
katsomaan ketä ulkona olijat ovat, vaan kun on heikko ja sairaalloinen mies otti asuntonsa seinällä
olevan mauserin mukaansa.

Sanoi muistavansa että mauserin makasiinissä kyllä oli patruunat vaan sitä ei sanonut muistavansa
että piipussa oli patruuna, eikä sanonut sitä sinne itse kuitenkaan panneensa. Kertoja sanoi
menneensä ulos etehisen kautta pitäen mauseria kädessään minkä kuitenkin etehisessä olevan
ahtauden tähden oli pistänyt taskuunsa ja arveli että mauderin hana oli tällöin, mennyt housujen
kannattimien väliin ja noussut veteeseen, sillä itse ei kuitenkaan sanonut hanaan koskeneensa.
Pihalle päästyään oli ottanut mauserin uudestaan käteensä pitäen makasiinin kohdalta kiinni,
tällöin näki veräjän toisella puolella kaksi miestä jotka rähisivät keskenään ja poistunut hiljakseen.

Kertoja sanoi menneensä veräjälle ja kysyneensä miehiltä mitä elämää te täällä pidätte, johon
toinen miehistä oli sanonut, perkele kun pakataan päälle, näiden sanojen perästä oli toinen
miehistä lähtenyt juoksemaan noin 20 metrin päässä olevan suulin taakse, toisen mennessä hiljaa
horjutellen poispäin. Kertoja oli heitä tällöin varoittanut että älkää vaan tulko enään, sillä meidän
nurkissa pitää olla hiljaa. Kertoja aikoi nyt kääntyä takaisin vaan kääntyessään olikin mauseri
lauennut, jolloin kertoja oli ajatellut ettei se vaan mihinkään käynyt. Tämän jälkeen oli nähnyt
jälelle jääneen miehen juoksevan muutaman askeleen ja sitte kaatuvan kyljelleen maahan sekä
jäävän siihen. Kertoja oli heti mennyt miestä katsomaan ja tuntenut että se oli T.

Heti tämän jälkeen sanoi menneensä sisälle ja ilmoittaneensa vaimolleen, nyt kävi huonosti. Sen
jälkeen meni herättämään isänsä, ilmoittaen hänelle myös asian, käskien tulemaan katsomaa, sekä
kysyi, mitä olisi tehtävä. Isänsä kanssa päästyään T:n tykö oli hän jo kuollut, minkä jälkeen nostivat
ruumiin ulkohuoneeseen. Kertoja sanoi että olisi myös heti ilmoittanut puhelimella tapahtuneesta
O:lle vaan ei saanut sieltä vastausta.

Todistaja torpparin poika V Nakkilan pitäjän Leistilän kylästä kertoi että oli ollut tapahtuma iltana
noin klo 8 aikana Y:n talossa yhdessä T:n ja F:n kanssa. Y:n talosta lähtiessään olivat T ja F lähteneet
yhdesä hakemaan Villään kujalta T:n polkupyörää minkä hän oli sinne jättänyt illalla kaupungista
palatessaan. Kertoja sanoi jääneensä maantielle odottamaan poikia. Vähän ajan perästä oli F
palannutkin ja lähtivät menemään A:n talon kyökin ikkunan alle, jolloin F oli lyönyt ikkunaan ja
pyytänyt päästä sisälle. Tällöin oli T:kin, joka oli juovuksissa saapunut paikalle, F pääsi sisälle ja T oli
poistunut pois ikkunan takaa, tullen vähän ajan perästä uudestaan. Tällöin oli T lyönyt lujempaan
ikkunan päälle ja pyytänyt sisälle, hän ei kuitenkaan päässyt sisälle, vaan oli silloin myös F tullut
ulos ja sanonut T:lle, älä pidä semmoista elämää että isäntä voi tulla ulos, vaan mennään pois.

Lantaläjän kohdalle päästyään oli F sanonut, isäntä tulee ja lähtenyt juoksemaan suulin takaa
osuuskauppaan päin. Ulkona oli isäntä sanonut, mitä meteliä te täällä meidän nurkissä pidätte,
minä päästän teidät kaikki läpitse. Kertoja oli tällöin vieressä olevan kellarin nurkan takana, T oli
huutanut isannälle anna tulla vaan ja samassa kuuluikin paukaus. Kertoja ei kuullut sen jälkeen T:n
mitään puhuvan. Laukauksen jälkeen lähti kertoja menemään Y:hyn päin sekä palasi sieltä vähän
ajan perästä katsomaan missä T ja F olisivat. A:n suulin tykö päästyään näki T:n makaavan siinä
verissään. Kertoja meni nyt maantien risteykseen ja siitä Huovarin riihen ja talon väliin, mistä näki
A:n isännän isänsä kanssa menevän T:n tykö.

Isäntä sanoi silloin isälleen, niitä oli siinä kaksikin miestä. Itsellisen poika F Nakkilan pitäjän Leistilän
kylästä kertoi, yhdessä olostaan tapahtuma iltana V:n ja T:n kanssa, aivan yhtäpitävästi V:n kanssa.
Sanoi kuulleensa sen kun isäntä sanoi, mitä elämää täällä meidän nurkilla on, vaan ei sanonut
muita puheita kuullensa kun pelkäsi isäntää ja lähti kovasti juoksemaan.

Ruiskuhuoneen tykö päästyään oli kuullut laukauksen ja ajatteli että isäntä ampui heitä
peloittaakseen. Tämän jälkeen oli lähtenyt kotiansa. Seuraavana aamuna sai kuulla että T oli
ammuttu.

Itsellisen tytär M Nakkilan pitäjän Tattaran kylästä, kertoi että oli ollut palvaluksessa A:n talossa,
Sekä olleensa tapahtuma iltana talon keittiössä. Klo 10 aikana illalla oli F lyönyt keittiön ikkunaan ja
pyytänyt sisälle. Kertoja olikin käskenyt hänen tulemaan sisälle, ovetkin kun olivat auki lukosta.
Noin 10 minuutin kuluttua oli T joka oli juovuksissa, myös tullut ikkunan taakse ja lyönyt hiljaan
ikkunaan sekä vetänyt nyrkillään ikkunan keskipuuta pitkin että se narisi ja pyytänyt myös sisälle.
Kertoja oli tällöin käskenyt F:n viemään T:n pois ja olikin hän heti lähtenytUlos päästyään oliki T
heti poistunut F:n kehoituksesta ikkunan takaa ja lähtivät yhdessä maantielle päin.

Tämän jälkeen oli isäntä tullut kyökin ovelle ja kysynyt, mitä tärinää täällä kyökissä pidetään, mihin
kertoja oli vastannut että ikkunan takana oli juopunut mies, vaan se lähti jo pois. Kertoja meni
sänkyynsä ja kuuli isannän menevän etehisen kautta pihalle ja huutavan kiukkuisesti, ketä miehiä
täällä meidän nurkissa on ja sen jälkeen melkein heti kuului paukaus. Kertoja ei kuullut ulkoa muita
puheita vaan vähän ajan perästä oli E joka katseli ikkunasta sanonut T kaatui, minkä jälkeen
kertojakin meni ikkunaan katsomaan ja näki T:n makaavan suulin nurkan vieressä. Kertoja on
varma ettei vahinkonlaukaus voi tulla kysymykseenkään, sillä ei isännän olisi tarvinnut enää mennä
poikien perässä, kun he kerran kauniisti poistuivat talolta.Kertoja sanoi myös ettei isäntä puhunut
tapahtumasta palvelijoilleen mitään.

Palstatilallisen tytär V Nakkilan pitäjän leistilän kylästä kertoi olleensa myös tapahtumailtana A:n
talon kyökissä sänkyssä valveilla ollessaan noin klo 10 aikana oli kuullut F:n lyövän ikkunaan ja
pyytävän sisälle. Sisälle päästyään oli T joka oli juovuksissa tullut myös ikkunan taakse, vetänyt
nyrkillään ikkunan keskipuuta että se vähän natisi ja pyysi myös sisälle. Tällöin oli R käskenyt F:ää
viemään T:n pois, jolloin hän lähtikin. Isäntä oli nyt tullut kyökin ovelle ja kysynyt, mitä rähinää
täällä on, johon R oli sanonut, poikia oli ikkunan takana vaan hän käski ne jo pois menenmään ja
kyllä ne jo meneekin. Tämän jälkeen oli kertoja kuullut isännän menevän etehisen kautta ulos ja
huutavan pihalle päästyään kiukkuisesti ja kovalla äänellä, mitä rähinää täällä aina pidetään
meidän nurkissa sekä heti tämän jälkeen pyssyn paukauksen. Kertojan katsottua ulos oli nähnyt T:n
makaavan suulin nurkan vieressä. Tämän jälkeen oli isäntä tullut isänsä ja renkinsä R:n kanssa T:n
tykö ja veivät hänen ruumiinsa ulkohuoneeseen. Kertoja selitti että ampuminen tapahtui klo 10
aikana illalla sekä että E katseli koko yön ikkunasta pihalle ja näki ampumisen jälkeen T:n kaatuvan.

Kertoja ei voi uskoa että revolveri olisi vahinkossa lauennut, sillä hän sanoi kuulleensa hyvin
sänkyynsä isännän askeleet, kun hän meni ulkona poikia kohden ja samassa myös kuului paukaus.

Palvelija E Kiikan kappelin Haapaniemen kylästä, kertoi myös olleensa tapahtumailtana valveilla
sänkyssään. Noin k:lo ½ 11 aikana illalla oli lyöty kyökin ikkunaan jolloin olivat menneet katsomaan
ja näkivät ikkunan takana T:n ja F:n ollen T juovuksissa, ja pyysivät päästä sisälle. F oli päässytkin
sisälle ja T poistui ikkunan takaa tullen vähän ajan päästä uudestaan, vetäen nyrkilly ikkunan
keskipuuta pitkin ja pyysi päästä sisälle. Tällöin oli R käskenyt F:ää viemään T:n pois, minkä hän
tekikin. Ulkona oli T kuitenkin pannut vastaan ja pitänyt rähinää kertojan ja M:n katsellessa
ikkunasta. Tämän jälkeen oli isäntä tullut keittiön ovelle ja kysynyt, mitä elämää siellä on, johon M
oli sanonut, siellä on juopunut mies, eikä meinaa mennä pois.

Sen jälkeen meni isäntä etehisen kautta ulos ja päästyään veräjälle huusi, mitä elämää te täällä
pidätte. F lähti tällöin juoksemaan lähellä olevan suulin taa, T:n jäädessä siihen. Kertoja sanoi
nähneensä isännän kääntyvän pois päin ja hänen kääntyessään kuuli paukauksen sekä näki sen
jälkeen T:n astuvan muutaman askeleen ja kaatuvan maahan. Kertoja ei kuullut poikien vastaavan
mitään isännälle, ei myös voi sanoa oliko laukaus vahinkon laukaus vai ei, vaan luulee ettei isäntä
tahallaan olisi ampunut.

K.K.
Yksityisetsivä

Follow by Email
YouTube
Instagram