Pöytäkirja tehty Kauvatsalla elokuun 27-28 päivänä 1920 K:n läsnäollessa, alempana selviävässä asiaa koskevassa kuulustelussa.

Kuulusteltiin seuraavia henkilöitä, jotka kertoivat:

Teurastajan poika V Kauvatsan pitäjän Yttilän kylästä kertoi, että hän oli ollut eräänä päivänä, päivää tarkemmin muistamatta, syksyllä 1918 eli muutamia päiviä aikaisemmin kun työmies F vangittiin Kauvatsan meijerillä, kapinatalvena tapahtuneen kermavarkauden johdosta, yhdessä P:n kanssa istumassa ja puhelemassa asuntonsa lähellä olevan saunan takana. Tällöin oli P naureskellut ja sanonut, kyseessä olevasta kermavarkaudesta puhuttaessa, että ei F ole sitä varkautta tehnyt vaikka häntä siitä syytetään, vaan että hän V ja V siellä kävivät, sekä puheli että päästyään varkaus yönä meijerille, olivat huomanneet siellä liikettä, kun ikkunassa joku hääly P sanoi menneensä konehuoneeseen ja ottaneensa konehuoneen seinältä koneenhoitaja R:n lakin päähänsä.

Tämän jälkeen sanoi menneensä kermahuoneeseen ja ottaneensa kermaa, mukanaan olevaan kannuun. Meijeriltä palatessaan jokea pitkin, olivat huomanneet että heitä seurataan. Päästyään Penttilän ladon tykö eli Ylisen tienhaaraan ei takana tulleita enää näkynyt. Ylisen tienhaarassa sanoi P eronneensa Ylisen veljeksistä ja menneensä F:n oven taakse tekemään jäljet, peittääkseen varkautensa. F:n asunnon ovelta sanoi tulleensa takaisin, takaperin samoja jälkiä pitkin F:n veräjälle asti sekä siitä aitaa pitkin asuntoonsa.

Työmiehen poika PA synt. 5.5.1898 Kauvatsan pitäjän Kauvatsan kylästä, kertoi että työmies F:ää vastaan, Kauvatsan meijerillä kapina talvena tapahtuneen varkauden johdosta kuultu todistaja tilallinen V oli sanonut puhellessaan kertojan kanssa kysymyksestä olevasta kermavarkaudesta syksyllä 1918 eli vähän aikaisemmin kun F oli oikeudessa, paha sitä on mennä todistamaan, kun ei tiedä varmaan.

Työmies L Kauvatsan pitäjän Yttilän kylästä, kertoi kuulleensa kapinan jälkeisenä kesänä, F:n sanovan, kun oli tullut puheeksi kapinan jälkeinen kermavarkaus asia Kauvatsan meijerillä, että se kermajuttu on yksi ruma juttu, vaan kyllä se siitä selkiää, jollei nyt niin myöhempään.

Kertoja lisäsi, että ollessaan kesällä 1918 eli kapinan jälkeen Puurajärvellä oli kysynyt kysymyksessä olevasta kermavarkausasiasta tilallisella K:lla, miksi ette ottaneet silloin F:ää kiinni, niin oli K sanonut, että hän olisi kyllä mennyt ulos, vaan N oli kieltänyt ja sanonut älä mene, jos ne on kumminkin punakaartilaisia niin ne voi ampua. Samoin tietää kertoja että kymyksessä olevana varkaustalvena F:llä ollut tummaa palttoota, vaan ainoastaan pitkä, nahkanen sadetakki sekä niinnkutsuttu pomppa takki.

Työmies T Kauvatsan pitäjän Yttilän kylästä, kertoi että kapinan jälkeisenä kesänä oli F sanonut, kun oli tullut puheeksi kysymyksessä oleva kermavarkausjuttu, että se kermavarkausjuttu on yksi ruma juttu, vaan kyllä se siitä selkiää, jollei nyt niin myöhempään.

Kertoja lisäsi että kuluneen huhtikuun 4päivän aamuna eli Pääsiäispäivänä, oli P sanonut kertojalle että hän ja V ja V ovat tehneet kapinatalvena sen kermavarkauden, mistä F tuomittiin. Kertojan kysyttyä P:ltä että tanseitteko myös jokijäällä, kun siinä oli niin paljon jälkiä, oli P sanonut, kyllä me siinä vähän kieroimmekin, kun huomasimme että meitä seurattiin. P sanoi takanatulijan jääneen Penttilän rummulle. Kertoja tietää myös ettei F:llä ollut kysymyksessä olevana varkaustalvena minkäämmoista palttoota.

Talollisen pojan vaimo E Kauvatsan pitäjän Jalonojan kylästä, kertoi olleensa meijerskänä Kauvatsan meijerillä kapina talvena 1918 sekä olleensa meijerillä asunnossaan helmikuun 27 päivää vasten yöllä 1918, jossa silloin myöskin olivat vahtissa tilalliset V ja K. Noin k:lo 11-1 välillä olivat huomanneet yhden isomman miehen tulevan kahden vähäisen pojan kanssa meijerille, mennen kermahuoneeseen. Isommalla miehellä oli ollut tumma palttoo päällä ja pojilla harmahtavat vaatteet. Keskimäisellä oli ollut kannu kädessä. Sillä aikaa kun olivat varkaat konehuoneessa, olivat V ja K sisällä. Kertoja ei muista kumpi heistä olisi mennyt ulos, vaan toinen kielsi sanoen, älä mene, ne voi olla punakaartilaisia, niillä voi olla aseet ja ne voi niitä käyttää. Varkaiden poistuttua oli toinen vahtissa olleista miehistä sanonut, se on F, kertoja ei heitä kuitenkaan tuntenut. Vähän ajan perästä lähtivät seuraamaan varkaiden jälkiä, jotka hyvin näkyivät kun oli iltayöstä pyryttänyt, varkaita eivät enää nähneet. Päästyään R:n riihen tykö palasi meijerille, V:n ja K:n lähtiessä edelleen seuraamaan jälkiä. Kertoja ei voi muistaa josko toinen vahdeista olisi sanonut silloin kun toinen sanoi, se on F, että se ei ole F, vaan voi kylläkin sanoa.

Työmies R Kauvatsan pitäjän Yttilän kylästä, kertoi että poikansa P oli kertonut kuluneen maaliskuun 5 päivänä että hän ja V sekä V olivat tehneet kapina talvena sen kermavarkauden Kauvatsan meijerillä, mistä F tuomittiin. Kertoja sanoi poikansa sanoneen että he menivät meijerille sinä yönä pitkin joki tietä, sekä tulivat samaa tietä takaisin. Meijerille päästyään sanoi huomanneensa että siellä ollaan vahdissa sekä sanoneensa siitä toisille, vaan olivat toiset sanoneet , ei meitä vahdata, mene sinä vaan siitä reiästä sisälle jolloin poikansa sanoi menneensäkin ja tuoneensa kermahuoneesta kermaa. Meijeriltä palattuaan olivat huomanneet että heitä seurataan, vaan eivät tunteneet seurajia. Seuraajat olivat tulleet Penttilän rummulle asti. Sanoi jos takana tulijat olisivat tulleet Ylisen tienhaaraan, niin he olisivat katsoneet keitä ne olivat. Ylisen tienhaarasta sanoi hän eronneensa pojista.

Kertoja lisäsi että poikansa P:n kuoleman jälkeen, oli V sanonut kertojalle kun tuli puhe kysymyksessä olevasta kermavarkaudesta, että meijerillä mentäessä oli hänellä mukana hevosen pääkoppa ja siinä 2 litran pullo, sekä että meijeriltä pois tultaessa olisivat P ja V juosseet ensin voihuoneen eteen ja sieltä yli ojan sekä sitten maantielle, sanoen itse menneensä meijeriltä suoraan maantielle. Kertoja muistaa myös varmasti sen aamun jolloin yöllä oli käyty Kauvatsan meijerillä kermavarkaissa ja mistä F tuomittiin mennessään E:hen, poikansa P ja V sekä V:n kanssa. Sanoi huomanneensa päästyään meijerin tykö paljon jälkiä sekä sanoneensa pojille onko meijerin tytöillä ollut poikia, kun on noin jälkiä, jolloin pojat olivat ruvenneet nauramaan ja sanoivat on kyllä taitanut olla. Tänä kesänä oli V kysynyt kertojalta, ettekö muista sitä aamua, kun meijerillä oli niitä jälkiä, se on juuri se sama yö kun me kävimme meijeriltä kermaa anastamassa. Tällöin oli kertoja huomannut että sitä ne pojat silloin nauroi.

Kertoja muistaa myös, sen jälkeen kun oli F tullut vankilasta kotiin, oli K sanonut kertojalle, kertojan kysyessä että miksi ette menneet ulos, että hän olisi mennyt, vaan ei toiset päästäneet vaan sanoivat, F voi olla punakaartin hommissa ja jos menee ulos ei tiedä kuinka siellä käy.

Työmiehen vaimo K Kauvatsan pitäjän Yttilän kylästä kertoi että poikans V ja P olivat sinä aikana kun F oli vankilassa, sanoneet kertojalle että F on syyttömästi vankilassa, sillä he ovat sen Kauvatsan meijerin kermavarkauden tekijät.

K.K.

Yksityisetsivä