IMG_1103

T.E.H.D.A.S. Das Community
Vastaan+otto
I. YHTEISÖTAITEEN TRIENNAALI
1.4.–5.6.2016
HELSINKI–KEMIÖNSAARI–TURKU–MYNÄMÄKI–RAUMA–PORI–VAASA

Pori Radioasema, 16.-24.4.2016
Vastaanotto on olemista tilanteessa, jossa suhde toiseen on nauris.

OHJELMA PÄIVITETÄÄN PIAN…..

Taidekollektiivi T.E.H.D.A.S. toteuttaa yhteisötaiteentriennaali Vastaan+ottoon teoksen Porin lyhytaaltoasemalla noin 40 turvapaikanhakijan kanssa. Pohjana on yhdessä tekeminen, jokaisen mielipiteen ja taiteellisen ilmaisun kuunteleminen ja alati jatkuva dokumentointi, joista syntyy kollektiivinen yhteistaideteos.

Lähtökohta

Tuotamme turvapaikanhakijoiden kanssa Väinölän lyhytaaltoaseman ympäristöön monitaideteoksen, jossa pohdimme yhteisön käsitettä, sen merkityksiä ja problematiikkaa. T.E.H.D.A.S. ei hyväksy ympäristössä päätään nostavaa rasismia ja vihaa muita kohtaan. Tämä on keskeinen syy sille, miksi haluamme luoda teoksen, jossa perustavana ajatuksena on käydä vuoropuhelua moninaisten ja erilaisten ajatusten sekä ihmisten välillä. Teoksen työstäminen yhdessä tuo esille erilaisuuden vastaanottamisen hämmentävyyden, muodostaen oudon ja ennen kokemattoman tilanteen, jossa mikä tahansa on mahdollista.

Erilainen, toinen
Ajatus tehdä jotain turvapaikanhakijoiden kanssa oli täynnä ideaa, idealisminkin kaltaista, ihmisten välisestä kohtaamisesta, kontaktista, arvosta, joka olisi hyvä tai moraalista, joka olisi oikea. Tämä tuntui lähes automaattiselta katsantotavalta tilanteessa, joka sidotaan rasismin vastaisuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Toki olemmekin sitoutuneita vastustamaan rasismia turvapaikanhakijoita kohtaan. Se mikä asetelmassa alkaa monimutkaistua välittömästi, on kiinnostava kysymys valmiista merkityksestä, joka herää siinä kohtaa, kun kohtaaminen, kontakti, ihminen, hyvä arvomaailma ja oikeanlainen moraali heitetään samaan soppaan yhteisön ja taiteen kanssa toivoen ja luottaen, että niistä valmistuva möykky on, ei vain hyvää ja kaunista, vaan myös jotain tiettyä johon pitää pyrkiä. Tällöin kohtaaminen, kontakti, ihminen, arvo..taide jne. manifestoivat itsessään todellista, josta tulee vakio, laiska ajatus vuorovaikutuksesta, samankaltaisuudesta, välitettävästä viestistä, vastaanottavasta kuuntelijasta tai vastaan väittävästä mielipidevaikuttajasta. Yhteisö, taide, minä, toinen, me, oleminen supistuu hokemaksi, jonka takaa voi nyökytellä toteamukselle, että olemme kaikki erilaisia.

Mikä yhteisö, mikä taide?
Mikä on yhteisön merkitys, missä kulkee sen rajat, kuka ne määrittelee, kuka on osallinen sen olemassaoloon? Mitä on yhteisöön kuuluminen, tai oikeastaan, onko mitään yhteisöä edes olemassa? Yhteisö on sana, jota monesti toistellaan ja asia jota kaivataan, kuin sillä olisi valmiiksi annettu, positiivisesti latautunut merkitys ja olemus. Samaa affektiivista ja toistettua positiivista latausta voisi ajatella kaikuvan läpi aikojen sanassa taide, ainakin joillekin. Näihin kumpaankin voimasanaan liittyy kuitenkin monia muita kaikuja ja konnotaatioita, kuten vaarallinen, kokeileva, rajojarikkova, aikasidonnainen, ikuinen, villi, uhkaava, väkivaltainen, uskonnollinen, melankolinen, tylsä, mitäänsanomaton, turha, ärsyttävä, mukaansatempaava.. Näin kuvattuna kummatkin, yhteisö ja taide, alkavat oudosti kuulostamaan hyvän ja huonon makuisilta, hetken jonkin maun omaavilta vuosikertaviineiltä tai vaihtelevuudessaan mielipuolisilta, mielentilasta ja ajatuksesta toiseen tempoilevilta entiteeteiltä. Nuo kaksi sanaa kiinnittyvät, jopa tarrautuvat kiinni käsitteisiinsä, kuin hakien takuuta olemassaololleen, oikeudelleen olla ja olla oikein ja totuudellisesti. Yhteisö ja taide pyörivät yhteistä kehää nopeammin ja nopeammin, hakevat ja kokevat tarvettaan olla olemassa, kunnes vauhti kiihtyy, kuvat pyörivät silmissä, sekoittuvat toisiinsa, sana ja ääni tulee yhdeksi, fanfaarit pauhaavat ja kaukaa kaikuu yhteinen sävel: yhteisö, taide, yhteisötaide!
Millaista sitten on tuo kovasti haluttu oleminen osana yhteisöä? Sitä, että jakaa samankaltaisen ajatuksen ja olemisen, että voi samaistua muihin, nähdä itsensä muissa? Vai ehkä sitä, ettei ole yhdenmukaista ja yhteismitallista olemista, jossa jokainen voisi olla varma yhdestä totuudesta, varmistaa sitä muiden kautta? Hämmästystä ja rimpuilua muiden, toisten ja itsen kanssa, toiseen törmäten, häntä kuunnellen ja oudoksuen, ollen hänessä, ollen hänen vieressä tai kääntyen hänestä. Havahtumista loputtomaan hetkeen, jossa yhteisö on suuri kysymys ja toinen ihminen vielä suurempi. Antautumista tuon kysymyksen ja hämmennyksen vietäväksi, kaikkine eri ajatuksineen, tunteineen, olemuksineen, näkemyksineen, näkyineen ja uskomuksineen.

Rinnakkain, sisäkkäin, vierekkäin
Taiteessa kysymys yhteisöstä on avoin ja yhteisön suhde taiteeseen muuttuu, muodostuu aina uudestaan. Taide ja yhteisö eivät ole erillisiä toisistaan, vaan risteävät ja ovat olemassa sisäkkäin. Osallistavuus voi luoda mahdollisuuden odottamattomaan ja hallitsemattomaan toimintaan, työskentelyyn ilman tiettyä muotoa, ajatustenvaihtoon sekä sisältöihin jotka eivät ole yhden tahon sanelemia.

Tuotantotehdas
Tehtaan tuotantolaitos tuottaa sarjatuotantona lahjoja yhteiskunnalle, joka kärsii jatkuvasta niukkuuden tilasta. T.E.H.D.A.S. kieltäytyy näkemästä yhteisöä tai toimintaympäristöään paikkana, jossa jokainen taistelee vähistä resursseista ja on jatkuvasti huolissaan selviytymisestään. T.E.H.D.A.S. on organisoitunut käyttämään kaikki tarvittavat voimavarat pitääkseen tuotantonsa liikkeellä ja työntekijänsä varpaillaan. Tehtaan systeeminen toiminta osana yhteiskuntaa on kuin näkymätön, joka puolelle levittäytyvä rihmasto tai graaniittinen kivijalka, jota ei välttämättä aina huomaa, mutta johon aina voi luottaa. T.E.H.D.A.S. onkin kuin yhteiskunnan suuren puun juurella elävä, sille ravinteita välittävä, yhteisön kanssa symbioosissa kasvava sieni.

VASTAAN+OTTO I. yhteisötaiteen triennaali
1.4.–5.6.2016
Helsinki–Kemiönsaari–Turku–Mynämäki–Rauma–Pori–Vaasa

Ensimmäistä kertaa järjestettävä VASTAAN+OTTO yhteisötaiteen triennaali avaa laajan näkymän taiteeseen, jonka lähtökohtana on ihmisten välinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö.
VASTAAN+OTTO 2016 yhteisötaiteen triennaalin järjestävät Koneen Säätiön ylläpitämä taiteilija ja tutkijaresidenssi Saaren kartano ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

http://www.vastaanplusotto.fi/

http://www.vastaanplusotto.fi/info/ohjelma/pori/

https://www.facebook.com/yhteisotaiteentriennaali/

Please follow and like us: