perfobeginners
PERFO! Beginner’s Night -Avoin haku/Open call-
Avoin haku aloitteleville performanssin tekijöille. Hakuaika 5.4.2016 klo 13.00 asti
Open call for beginning performance artists Apply before 1 pm April 5th 2016
Open Call för nybörjare inom performance konst Ansök före klockan 13.00 den 5 april 2016
–Scroll down for English and Swedish–
Haluatko kokeilla performanssia tai saada lisää kokemusta sen tekemisestä?
Hae esiintymään Perfo!n Beginners’ Night -tapahtumaan.
Perfo! on vuodesta 2007 pääsääntöisesti Tampereella järjestetty performanssiklubi. Helmikuussa
Perfo!n Beginners’ Night -tapahtuma järjestetään Tampereen taidehallissa 19.4.2016 ja siihen on avoin haku. Haku on suunnattu performanssista kiinnostuneille aloitteleville tekijöille. Ikä, tutkinto tai kansallisuus eivät ratkaise. Ainoastaan hyvät ideat, kiinnostus performanssia kohtaan ja halu tehdä sitä merkitsee.
Tapahtumaan valitaan 3-4 aloittelevaa performanssin tekijää tai tekijäryhmää. Tapahtumassa tekee performanssin myös alalla jo pitempään toiminut taiteilija Pekka Kainulainen, joka toimii myös mentorina muille esiintyjille.
Perfo! tapahtuma pystyy tarjoamaan tapahtumaan osallistujille:
– kohtuulliset matkakulu- majoituksen
– ruokailun päivän aikana
– kohtuulliset materiaalikulut
– teknisen tuen
– pienen korvauksen
Hakeminen tapahtumaan tulee tehdä 5.4.2016 klo 13.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: beginners.night.perfo@gmail.com
Hakemuksessa tulee olla:
-kuvaus itsestäsi (nimi, ikä, asuinpaikka ja mitä muuta haluat kertoa)
-mikä on kokemuksesi performanssista ja sen tekemisestä?
-jonkinlainen kuvaus performanssistasi ( teksti, kuva, video, piirustus )
-minkälaisia teknisiä tarpeita sinulla on?
Hakemuksen liitetiedostojen tulee olla alle 10 megatavun kokoisia. Tekstit ja kuvat mielellään .pdf-muodossa. Voit laittaa myös linkin liitteisiin. Ilmoitamme haun tuloksista mahdollisimman pian.
—————————–
Open call for beginning performance artists
Apply before 1 pm April 5th 2016
Ever wanted to show your performance art or get more experience at performing?
Apply for Perfo!’s Beginners’ Night happening.
Perfo! is a performance art club organized mostly in Tampere region since 2007. On April 19th 2016, Perfo! is organizing a Beginners’ Night happening in Tampereen Taidehalli, Tampere. This Perfo! event has an open call for all interested in showing their performance art. Age, degree or nationality are secondary. Good ideas, interest in showing performance art and the urge to do are the main focus of the open call.
3-4 applicants are chosen to perform in the happening.
Experienced performance artist Pekka Kainulainen will perform in the happening and act as a mentor for the other artists.
What Perfo! offers for the performers:
-reasonable traveling costs
-accommodation
-meal on the day of the happening
-reasonable material costs
-technical support for the performance
-small fee
Applications must be sent before 1 pm 5th of April 2016 via e-mail to beginners.night.perfo@gmail.com
Application must include:
-A short description of yourself (Name, age, address, something else you want to tell about your self)
-Your experiences in performance art and performing
-Description of the piece you want to do in our happening (text, photo, picture, drawing or a video)
-What are your technical needs?
E-mail attachments should be under 10 mb. If you attach text and pictures they should be in pdf form. You can also send us a link to the pictures or videos.
We will let all the applicants know if they are chosen as soon as possible.
—————————
Har du drömt om att visa din performance eller få mer erfarenhet av att uppträda?
Ansök till Perfo!’s Beginners’ Night-evenemang.
Perfo! är en performance klubb organiserad mestadels i Tammerfors sedan 2007. Den 19 april 2016 ordnar Perfo! evenemanget Beginners’ Night i Tampereen taidehalli, Tammerfors.
Evenemanget har en öppen ansökan för alla intresserade att uppträda med performance verk. Ålder, utbildning eller nationalitet är sekundära. Bra ideér, vilja att uppträda och vilja att göra är främsta fokus för ansökan.
3-4 ansökningar väljs ut för evenemanget.
Erfarne performance konstnären Pekka Kainulainen uppträder samt fungerar som mentor för de utvalda konstnärerna under kvällen.
Perfo! erbjuder:
– rimliga resekostnader
– övernattning
– ett varmt mål mat under dagen för evenemanget
– rimliga material kostnader
– teknisk support för uppträdandet
-en liten ersättning
Ansökningarna måste vara oss tillhanda 5.4.2016 klo 13.00 via e-post beginners.night.perfo@gmail.com
Ansökan bör innehålla:
-En kort beskrivning om dig själv (Namn, ålder, adress, någonting mer du vill berätta om dig själv)
-Din erfarenhet inom performance konst och uppträdande konst
-En kort beskrivning av verket som skall uppföras under evenemanget (text, bilder, skisser eller video)
-teknisk utrustning
Bilagor i e-posten borde vara under 10 Mb, samt i formatet PDF om bilagorna är text och bild. Du kan även skicka länkar till bilder eller video.
Vi meddelar de utvalda så snabbt som möjligt efter deadline.
Please follow and like us: